GMAT

GMAT

Program Açıklaması

GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavı, bireyin sözel, sayısal ve analitik yazma becerilerini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır. Sınavda alınacak tavan puan 800’dür. Sınavda bilgisayar size çok zor veya çok kolay gelen soruları sormayarak düzeyinize aktif bir şekilde uyum sağlar. Her bir sınav sorusu, bir önceki soruya verdiğiniz cevaplara dayalı olarak seçilir. Dünya genelindeki sınav merkezlerinde yıl boyunca yapılır ve bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Genellikle lisansüstü işletme ve yönetim programlarına başvuran öğrenciler tarafından tercih edilir. Sınav puanının geçerliliği 5 yıldır.

Program İçeriği

GMAT programında üzerinde durulan başlıca konular arasında kompozisyon yazma, sözel ve sayısal bölüm, okuma yapma, analitik düşünme becerlierini geliştirmeye yönelik sorular ve bunlar üzerine çalışmalarla beraber cümle düzeltme uygulamaları yer alır.

Program Detayları

Toplam Program Süresi: 36 Saat
Programa Kayıt İçin Zorunlu Minimum Seviye: B2 Intermediate seviyesinin bitirilmesi gerekir.
Yaş grubu: 13 yaş ve üstü