YDS

YDS

Program Açıklaması

İlgili öğrencilerin bildiği gibi eski adlarıyla KPDS-ÜDS diye bilinen sınavlar 2013 bahar dönemiyle birlikte yeni ismi olan YDS (Yabancı Dil Sınavı) şeklinde değiştirilip tek sınav halinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu sınavda ÖSYM, genel İngilizcenin uygulandığı çok becerili yöntemden ziyade, öğrencinin çoktan seçmeli sınav performansını, dilbilgisi ve okuduğunu anlama kabiliyetini ağırlıklı olarak ölçer. Yani öğrenciden dinleme, yazma ve konuşma becerileri istenmez.

Program İçeriği

YDS sınav programında, önemli dilbilgisi konuları tam olarak tekrar edilir.Tüm program boyunca paragraf çalışması yapılarak, bu paragraflarda mevcut kelimelerin tekrarı ve listelenmesi öğretmen gözetiminde gerçekleştirilir. Program tamamlandığında öğrenciler hatırı sayılır düzeyde bir kelime dağarcığına sahip olmuş olurlar. Ayrıca 70 saatlik bölümde öğrencilere soru grupları ayrı ayrı çalıştırılarak, izlenecek yöntemler verilmekte, deneme sınavlarıyla bu öğrenilenler teoriden pratiğe çevrilmektedir.

Program Detayları

Toplam Program Süresi:
96 Saat – Haftada 8 saat 12 hafta
96 Saat – Haftada 9 saat 10 hafta
Programa Kayıt İçin Zorunlu Minimum Seviye: B2 – Intermediate seviyesinin bitirilmesi gerekir.
Yaş grubu: 18 yaş ve üstü
Programın Kitabı: Ders materyalleri kelime, dilbilgisi ve soru bankası olarak temin edilmektedir.

YDS programlarımızda ayrıca soru çözüm derslerimiz de mevcuttur.